Với con người lười biếng thì họ thường có những "sáng tạo" độc đáo để giải quyết các vấn đề cá nhân.

Luoi bieng khien con nguoi 'sang tao' vo doi - Anh 1

Lười biếng khiến con người ta sáng tạo hơn.

Luoi bieng khien con nguoi 'sang tao' vo doi - Anh 2

Thùng rác chỉ để cho đẹp thì phải.

Luoi bieng khien con nguoi 'sang tao' vo doi - Anh 3

Phải nghiêng đúng góc chiều nằm mới chịu.

Luoi bieng khien con nguoi 'sang tao' vo doi - Anh 4

Đệ nhất "lười" là đây chứ tìm ở đâu nữa.

Luoi bieng khien con nguoi 'sang tao' vo doi - Anh 5

Nằm xem phim cả ngày không sợ mỏi tay.

Luoi bieng khien con nguoi 'sang tao' vo doi - Anh 6

Mốt mới giáng sinh là "cây thông" treo trên hộp quà.

Luoi bieng khien con nguoi 'sang tao' vo doi - Anh 7

Để nguyên hộp dùng mới được lâu chứ.

Luoi bieng khien con nguoi 'sang tao' vo doi - Anh 8

Những kẻ lười biếng luôn làm những việc không tưởng.

Luoi bieng khien con nguoi 'sang tao' vo doi - Anh 9

Đằng nào chả phải dùng, mất công bỏ vào làm gì.

Luoi bieng khien con nguoi 'sang tao' vo doi - Anh 10

Đã đi thang máy còn đứng làm gì cho mỏi chân chứ.

Luoi bieng khien con nguoi 'sang tao' vo doi - Anh 11

Đi đổ rác cũng phải thật phong cách.

Luoi bieng khien con nguoi 'sang tao' vo doi - Anh 12

Việc gì phải vội vàng, cứ thong thả mà đánh răng thôi.

Luoi bieng khien con nguoi 'sang tao' vo doi - Anh 13

Để luôn cả thùng ở đây đây dùng cho tiện.

Luoi bieng khien con nguoi 'sang tao' vo doi - Anh 14

Thế này thì dùng tủ lạnh làm gì cho tốn điện nhỉ?

Luoi bieng khien con nguoi 'sang tao' vo doi - Anh 15

Bia trong tay, mồi ngay tận mồm rồi nhé.