TPO - Những hạt sương sớm dường như lung linh hơn trong góc máy macro của nhiếp anh gia Sharon Johnstone đến từ Anh Quốc.