Cùng với cả nước, các đơn vị trong toàn quân đang sôi nổi hướng ứng Ngày Môi trường thế giới bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả cao.

Có mặt trên khắp mọi miền Tổ quốc, những năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã có những đóng góp hết sức quan trọng vào công tác bảo vệ môi trường. Không chỉ tuyên truyền, giáo dục trong nội bộ, các đơn vị quân đội còn tích cực tham gia tuyên truyền và vận động nhân dân trên các địa bàn đóng quân nâng cao ý thức, tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Các hoạt động như “Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường", Tháng hành động vì môi trường… hằng năm được toàn quân hưởng ứng tích cực, đem lại hiệu quả thiết thực. Số lượng các đơn vị quân đội, nhất là các doanh nghiệp quốc phòng, bệnh viện quân y… được khảo sát về môi trường ngày càng tăng. Phong trào xây dựng cảnh quan, môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp đã góp phần cải thiện đáng kể chất lượng môi trường lao động trong quân đội. Không chỉ tham gia tích cực xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Quân đội còn giữ vai trò nòng cốt trong khắc phục các sự cố môi trường, xử lý các vấn đề môi trường sau thiên tai. Đặc biệt quân đội là lực lượng đi tiên phong trong xử lý hàng chục vạn tấn chất độc hóa học, giải phóng hàng chục vạn mét khối đất phơi nhiễm chất độc đi-ô-xin. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế của đất nước đang dẫn đến những hệ lụy không nhỏ về môi trường. Công tác bảo vệ môi trường còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Tình hình môi trường vẫn diễn biến phức tạp có tác động chi phối không nhỏ đến hoạt động quân sự, quốc phòng. Do đó tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường vừa là nhiệm vụ cấp thiết vừa là vấn đề cơ bản, lâu dài của Quân đội ta. Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm nay, Bộ Quốc phòng chỉ đạo toàn quân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nâng cao ý thức, hưởng ứng và tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường. Nội dung công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường phải được đưa vào kế hoạch xây dựng cơ quan, đơn vị. Từng đơn vị phải tổ chức cho bộ đội tích cực trồng cây, vệ sinh doanh trại và địa bàn khu vực đóng quân. Các kế hoạch, phương án tham gia trồng và bảo vệ rừng, khắc phục hậu quả, xử lý môi trường sau thiên tai phải được rà soát để chủ động trước mọi diễn biến. Toàn quân phát động phong trào tiết kiệm nước, năng lượng, tăng cường tìm kiếm, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường. Đồng thời quân đội phải đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực môi trường… Nhiệm vụ bảo vệ môi trường đang đặt ra cho cán bộ, chiến sĩ quân đội trọng trách nặng nề. Làm tốt được những nội dung cơ bản mà Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo vừa là hành động thiết thực hướng ứng Ngày Môi trường thế giới vừa bảo đảm cho Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong ứng cứu, khắc phục các sự cố về môi trường.