Trong quý III năm 2010, lực lượng Công an TP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã có nhiều nỗ lực cố gắng, phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả toàn diện các mặt công tác, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị - văn hóa - thể thao diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Tiếp tục kiềm chế tốc độ gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội, hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Đã tập trung lực lượng, thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân. Kịp thời đấu tranh, phát hiện trên 1.000 vụ phạm pháp hình sự; 454 vụ, 506 đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy…