(ICTPress) - “Luật Báo chí mới sẽ là hành lang pháp lý quan trọng, với nhiều quy định mới tiến bộ, phù hợp với thực tiễn đời sống của báo chí và công tác báo chí, mang tính thời đại, xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc và cụ thể cho việc phát triển báo chí trong giai đoạn tới”, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh.

(ICTPress) - “Luật Báo chí mới sẽ là hành lang pháp lý quan trọng, với nhiều quy định mới tiến bộ, phù hợp với thực tiễn đời sống của báo chí và công tác báo chí, mang tính thời đại, xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc và cụ thể cho việc phát triển báo chí trong giai đoạn tới”, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh.

Luat Bao chi moi phu hop voi thuc tien doi song cua bao chi va cong tac bao chi - Anh 1

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị Phổ biến Luật Báo chí năm 2016 các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc do Bộ TT&TT tổ chức diễn ra chiều nay 7/11/2016 tại Hà Nội nhằm giúp các địa phương, cơ quan báo chí trao đổi những vấn đề còn chưa rõ, qua đó thống nhất trong triển khai thực hiện Luật này.

Luật Báo chí năm 2016 gồm 6 chương, 61 điều, trong đó có 32 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Báo chí hiện hành, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: “Luật Báo chí mới sẽ là hành lang pháp lý quan trọng, với nhiều quy định mới tiến bộ, phù hợp với thực tiễn đời sống của báo chí và công tác báo chí, mang tính thời đại, xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc và cụ thể cho việc phát triển báo chí trong giai đoạn tới”.

Luat Bao chi moi phu hop voi thuc tien doi song cua bao chi va cong tac bao chi - Anh 2

Toàn cảnh Hội nghị

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng đã phân tích rõ 9 quy định mới đáng chú ý nhất trong Luật Báo chí năm 2016.

Thứ nhất, về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, trong Luật Báo chí 2016 đã quy định công dân có quyền sáng tạo tác phẩm báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, phản hồi thông tin trên báo chí, tiếp cận thông tin báo chí, liên kết với các cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí, in và phát hành báo in.

Thứ hai, về đối tượng thành lập cơ quan báo chí, ngoài các đối tượng thành lập cơ quan báo chí theo luật hiện hành, Luật Báo chí mới đã bổ sung một số đối tượng được thành lập tạp chí khoa học như: cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật Giáo dục đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ; bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.

Thứ ba, về liên kết trong hoạt động báo chí, Luật Báo chí mới đã bổ sung quy định về liên kết trong hoạt động báo chí, trong đó quy định cụ thể lĩnh vực, nội dung các cơ quan báo chí được phép liên kết với các cơ quan báo chí khác, pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực liên kết; thời lượng tối đa được phép liên kết trong kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu...

Thứ tư, về quyền tác nghiệp của báo chí, ngoài những quy định của luật hiện hành, Luật Báo chí mới còn quy định cụ thể về trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm; những thông tin cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyền từ chối cung cấp cho báo chí.

Để bảo vệ nguồn tin báo chí và quyền tác nghiệp của nhà báo, so với Luật Báo chí hiện hành, Luật Báo chí mới đã quy định giới hạn việc cơ quan báo chí, nhà báo phải tiết lộ người cung cấp thông tin khi có yêu cầu bằng văn bản của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên, cần thiết cho việc điều tra, xét xử tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Thứ năm, về quyền hạn, nghĩa vụ của nhà báo, Luật Báo chí mới đã bổ sung, luật hóa những quy định bắt buộc về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Theo đó, nhà báo sẽ bị thu hồi thẻ nhà báo khi vi phạm về đạo đức nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ sáu, về hoạt động kinh doanh, dịch vụ của cơ quan báo chí, Luật Báo chí mới quy định mở hơn Luật Báo chí hiện hành, thể hiện tại điểm c khoản 2 Điều 21 quy định nguồn thu của cơ quan báo chí gồm thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ của cơ quan báo chí, các đơn vị trực thuộc cơ quan báo chí.

Thứ bảy, về những hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí, Điều 9 Luật Báo chí mới đã quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn một số hành vi so với Luật Báo chí hiện hành.

Thứ tám, về cải chính và xử lý vi phạm, Luật Báo chí mới bổ sung một số quy định như: Báo điện tử ngoài việc đăng, phát lời cải chính, xin lỗi, còn phải gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật đã đăng, phát; Các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp đã đăng, phát thông tin của cơ quan báo chí khác có nội dung phải cải chính, xin lỗi cũng phải thực hiện đăng lại cải chính, lỗi của cơ quan báo chí vi phạm...

Thứ chín, về pháp điển hóa các quy định của các nghị định của chính phủ, Luật báo chí mới bổ sung một số quy định mới như quy định về chính sách của nhà nước về phát triển báo chí, hoạt động hợp tác của báo chí Việt Nam với nước ngoài, bảo vệ nội dung của các chương trình phát thanh, truyền hình...

Ngọc Mai