Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo tại hội nghị phổ biến Luật Báo chí năm 2016 dành cho các Sở TT&TT, các cơ quan báo chí các địa phương phía Nam, với sự tham gia của 250 đại biểu đại diện cho các cơ quan nói trên.

Luat Bao chi moi la hanh lang phap ly quan trong cho hoat dong bao chi - Anh 1

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo

Theo Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, tháng 4/2016, Quốc hội đã thông qua Luật Báo chí. Luật Báo chí năm 2016 gồm 6 chương với 61 điều, tăng 25 điều so với luật cũ, trong đó có 32 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Báo chí hiện hành. Luật Báo chí mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Đánh giá về Luật Báo chí mới, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhận xét đây sẽ là là hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động báo chí. Luật mới có nhiều quy định mới, tiến bộ, phù hợp với thực tiễn đời sống của báo chí và công tác báo chí. Luật mới đã mang được tính thời đại, thời sự, xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc và cụ thể cho việc phát triển báo chí trong giai đoạn tới.

Theo ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí - điểm quan trọng nhất của Luật Báo chí 2016 là khẳng định quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Luật mới cũng quy định về đối tượng thành lập cơ quan báo chí, về liên kết trong hoạt động báo chí, về quyền tác nghiệp của báo chí.

Đồng thời, luật mới cũng quy định chi tiết, cụ thể hơn về quyền hạn, nghĩa vụ của nhà báo, về hoạt động kinh doanh dịch vụ của cơ quan báo chí, về những hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí, về cải chính và xử lý vi phạm, pháp điển hóa quy định tại các Nghị định của Chính phủ.

Trước đó, vào tháng 7/2016, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Luật Báo chí 2016, góp ý kiến bổ sung, sửa đổi Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – nhận xét: Những năm qua, những người làm báo Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng và các cấp chính quyền với nhân dân, phê phán đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng tiêu cực, tệ nạn xã hội..., góp phần dự báo, đón đầu các xu thế phát triển của xã hội.

Tuy nhiên, những biến đổi tiêu cực trong đạo đức nghề nghiệp người làm báo đang diễn ra ngày càng phức tạp, cho thấy dấu hiệu tha hóa trong một bộ phận người làm báo.

Đó là hiện tượng nhà báo thông tin sai sự thật, thiếu trách nhiệm, không kiểm chứng, chụp giật, bóp méo sự thật... Tình trạng nhà báo lạm quyền - cửa quyền ngày càng gia tăng; vẫn còn hiện tượng nhà báo lợi dụng vị trí và công việc để vụ lợi cá nhân, làm trái pháp luật...

Do đó, Hội Nhà báo Việt Nam phát động các cơ quan báo chí, hội viên nhà báo, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân góp ý kiến tham gia sửa đổi, xây dựng Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam phù hợp với Luật Báo chí 2016 và luật pháp hiện hành.

Theo ông Thuận Hữu, thời gian tổ chức lấy ý kiến sửa đổi Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 9/2016.

Xuân Lan -