Từ ngày 28 đến 30/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức lớp tập huấn dành cho 16 cán bộ của các cơ quan Trung ương được luân chuyển để giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND một số tỉnh, thành phố (đợt 1).