Luan an tien si phai thuc su la cong trinh khoa hoc - Anh 1

“Luận án phải thực sự là một công trình nghiên cứu khoa học, có những điểm mới, có công bố quốc tế và được đánh giá kết quả nghiên cứu một cách khách quan”.

Đó là khẳng định của Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Người phát ngôn Chính phủ trước câu hỏi về những giải pháp của Chính phủ trong việc nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam mà dư luận đặt ra trong thời gian gần đây.

Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, hiện Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT rà soát lại các quy định hiện hành về đào tạo tiến sĩ để điều chỉnh cho phù hợp hơn.

Bộ GD&ĐT đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, đang tích cực hoàn thiện quy chế đào tạo, bảo đảm tính tự chủ và đề cao trách nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo.

Quy chế mới sẽ đề ra các yêu cầu cụ thể ở mức cao hơn về ngoại ngữ, công bố khoa học đối với ứng viên dự tuyển, nghiên cứu sinh, người hướng dẫn.

Quy chế tới đây cũng sẽ quy định rõ về trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong việc quản lý nghiên cứu sinh, trách nhiệm của Hội đồng chấm luận án, của người hướng dẫn và nghiên cứu sinh.

Lê Văn