QĐND Online - Từ ngày 19-11 đến 31-12, công ty Vinaphone áp dụng chương trình khuyến mại đặc biệt cho khách hàng là thuê bao trả sau với chủ đề “Lựa chọn hoàn hảo - Kết nối dài lâu”...