Giadinh.net - Hương chính là người trực tiếp đi tuyên truyền về Cty Colony Invest và kêu gọi nhiều người đầu tư vào công ty này để được hưởng lãi cao. Không chỉ đi lừa người ngoài, Hương còn đang ...