Trở về Việt Nam, Thơm tổ chức một đường dây lừa bán gần chục phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành ra nước ngoài làm gái mại dâm. Trong số này có cả người bạn học cũ của mình.