Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có Công điện 1704 yêu cầu triển khai ngay các biện pháp phòng, chống lũ tai các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.