Mực nước lũ tràn đến nhanh khiến người dân Hương Khê (Hà Tĩnh) không kịp trở tay. Người dân nhận định, mực nước ngang bằng trận lũ lịch sử năm 2010.

Phạm Hòa - Nguyễn Dương