Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam mở lớp dạy võ thuật Vovinam cho hơn 200 học viên.

Lop day vo cua ong Le Hai Binh - Anh 1