Sáng nay 20-5 tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2017 cho 113 tác giả, đồng tác giả.

Đến dự và chủ trì buổi lễ có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện; Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đại diện lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Long trong le trao Giai thuong Nha nuoc, Giai thuong Ho Chi Minh ve VHNT nam 2017 - Anh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lễ

Tại đây, Bộ VHTT&DL đã trao tặng giải thưởng cho 18 tác giả, đồng tác giả có các tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 95 tác giả, đồng tác giả có tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước.

Long trong le trao Giai thuong Nha nuoc, Giai thuong Ho Chi Minh ve VHNT nam 2017 - Anh 2

Cố nhạc sĩ Thuận Yến là một trong những tác giả tên tuổi được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT năm 2017

Trong đó, 18 tác giả, cố tác giả được trao và truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh lần này có nhiều tên tuổi lớn như nhạc sĩ Doãn Nho, nhạc sĩ Thuận Yến, nhà thơ Xuân Quỳnh, nhạc sĩ Trọng Bằng…

Bên cạnh đó, 95 tác giả, cố tác giả được trao và truy tặng giải thưởng Nhà nước gồm các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa… đã có những cống hiến cho sự văn học nghệ thuật của đất nước như: GS. TS Trần Thế Bảo, NGND Hoàng Cương, NSND Lê Văn Thi, NSND Phạm Nhuệ Giang, NSND Trần Thế Dân, nhạc sĩ Cao Việt Bách, nhạc sĩ Thế Song, nhà nghiên cứu di sản Trần Lâm Biền, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Đức Thịnh, nhà văn Hoàng Hải…

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi lời lời chúc mừng đến các tác giả, thân nhân các tác giả có tác phẩm, công trình được trao tặng giải thưởng lần này. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, trong những năm qua, nền văn học, nghệ thuật nước nhà đã kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, nỗ lực phản ánh chân thật cuộc đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân ta, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà được hình thành, tôi luyện và phát triển trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, là lực lượng tin cậy, trung thành của Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có lòng yêu nước nồng nàn, tự hào dân tộc, tâm huyết với nghề nghiệp, có nhiều công hiến tạo nên nền văn học, nghệ thuật cách mạng của dân tộc trong thời kỳ mới, xứng đáng với danh hiệu cao quý người nghệ sĩ - chiến sĩ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước là những phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước dành tặng những tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc nhất của những tác giả tiêu biểu trong đội ngũ văn nghệ sĩ. Các tác giả có tác phẩm, công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2017, bằng tài năng sáng tạo đặc biệt và sức lao động bền bỉ, đã sáng tạo nên các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình có giá trị đặc biệt về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền văn học, nghệ thuật nước nhà.

Long trong le trao Giai thuong Nha nuoc, Giai thuong Ho Chi Minh ve VHNT nam 2017 - Anh 3

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT cho các tác giả, đại diện gia đình các cố tác giả.

Nhân dịp này Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị trong thời gian tới, đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cùng với đó, Chủ tịch nước yêu cầu các Hội Văn học nghệ thuật tập trung đổi mới phương thức hoạt động, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao.

Đặc biệt, Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ VHTT&DL, Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam và các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà phát huy tài năng, năng lực sáng tạo; đồng thời phối hợp nghiên cứu, đề xuất xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật đối với các văn nghệ sĩ xứng đáng nhưng chưa được vinh danh.