24H.COM.VN - Các ông chồng thường rất dễ “xúc động” trước sự nữ tính của các nàng, đặc biệt khi sự nữ tính ấy được thể hiện trong những khoảnh khắc “riêng tư”.