Ngót một phần ba thế kỉ đã trôi qua người dân làng Ngọc, làng Cầu xã Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên vẫn sớm khuya cần mẫn bên bếp lửa để nắm những nắm cơm thơm dẻo mang bán.  Có lúc "quân số" làm nghề lên tới  gần 3.000 người vậy mà nay người dân đang đứng trước nguy cơ...