Thời gian gần đây, đặc biệt trong vụ lúa đông xuân năm 2008, người dân ở các huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Mộc Hóa, Đức Huệ, Thủ Thừa rất lo lắng trước nạn trộm lúa, đốt lúa.