(PL)- Ông Phùng Văn On - Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Long An cho biết kể từ 20 giờ đêm 27-2, cầu Tân An đã được sửa xong và thông xe.