Với đa số phiếu tán thành, ông Trần Đại Quang đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và nhân dân

Theo Truyền hình Quốc Hội