Sau 9 tháng đầu năm, HSC đạt tổng doanh thu gần 567 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 228,8 tỷ đồng.

Loi nhuan sau thue quy III cua HSC tang toi 80% - Anh 1

CTCP Chứng khoán TPHCM (SSI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016.

Theo báo cáo, trong quý III, HSC ghi nhận doanh thu tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ khi đạt 218,6 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới tăng 38% và đóng góp hơn 102 tỷ đồng vào tổng doanh thu quý này.

Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ đạt gần 93 tỷ đồng trong quý này, tăng mạnh so với con số 56 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận thêm 9,2 tỷ đồng doanh thu tài chính trong kỳ này.

Chi phí hoạt động trong quý III cũng tăng tới 38%, trong khi đó, chi phí quản lý công ty chứng khoán giảm nhẹ 2,3%.

Theo đó, HSC đạt 81,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý III, tăng tới 80%.

Sau 9 tháng đầu năm, HSC đạt tổng doanh thu gần 567 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 228,8 tỷ đồng. Kết quả này tăng lần lượt 50% và 59%. Như vậy, HSC đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu và 76% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng.

Đến cuối quý III, các khoản cho vay của HSC tăng hơn 300 tỷ đồng so với hồi đầu năm lên 2.912 tỷ đồng. Tuy nhiên so với cuối quý II, con số này hụt mất 160 tỷ đồng. Trong các khoản cho vay của HSC, cho vay hoạt động margin đạt gần 2.896 tỷ đồng, chiếm tới 99,4%.

Trường Văn