Giữ hộ tiền mừng tuổi, cai thuốc lá, không quan trọng vấn đề nhan sắc... bạn đã gặp phải câu nói nào rồi?

Loi nao cua dan ong la khong dang tin tuong nhat? - Anh 1

Loi nao cua dan ong la khong dang tin tuong nhat? - Anh 2

Loi nao cua dan ong la khong dang tin tuong nhat? - Anh 3

Loi nao cua dan ong la khong dang tin tuong nhat? - Anh 4

Loi nao cua dan ong la khong dang tin tuong nhat? - Anh 5

Loi nao cua dan ong la khong dang tin tuong nhat? - Anh 6

Loi nao cua dan ong la khong dang tin tuong nhat? - Anh 7

Loi nao cua dan ong la khong dang tin tuong nhat? - Anh 8

Nguồn: Beat