(TNO) Cuối cùng, bà Theresa Schlossarek, sống ở Oregan (Mỹ) cũng nhận được lời mời dự lễ tốt nghiệp phổ thông trung học của đứa cháu sống ở bang New Jersey, dù nhận hơi muộn "một chút": 22 năm sau.