Nếu là bé trai, tinh hoàn đã về đến bìu. Thỉnh thoảng, tinh hoàn của bé sẽ không ở đúng vị trí nhưng không đáng lo vì hiện tượng tinh hoàn ẩn sẽ hết trước khi bé 1 tuổi.