Trong khi cân nặng đang tăng nhanh thì chiều cao của bé phát triển chậm hơn.