Hanoinet - Tôi thích đến chơi nhà chị vì cảm nhận thấy trong ngôi nhà ấy bầu không khí thanh bình và nhẹ nhàng. Ngôi nhà "ẩn" trong làng Hoàng Mai với mảnh vườn xinh xinh trồng hoa và rau ngay lối vào.