(VOH) - Hôm nay, nhân dân cả nước kỷ niệm 65 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2011). Nhắc đến ngày toàn quốc kháng chiến mà không nhắc lại “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch HCM” là một thiếu sót lớn. Bởi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến mãi là lời hịch của non sông, có giá trị trong mọi thời đại, mọi tình huống, không chỉ chống ngoại xâm mà cả trong xây dựng tổ quốc Việt Nam XHCN. Đã là người Việt Nam - ai cũng nhớ - nếu không toàn văn cũng nhớ nhiều câu quan trọng trong lời kêu gọi này:

“Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào,
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước.
Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!
Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm ! kháng chiến thắng lợi muôn năm.
Hà Nội ngày 19/12/1946
Hồ Chí Minh’’

Toàn văn Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngắn gọn như thế nhưng có sức cổ vũ, động viên và tổ chức lực lượng kháng chiến sức mạnh vô song.

Hồ Chủ tịch và nhân dân Việt nam hiểu rõ và luôn trân trọng giá trị sự độc lập tự do của tổ quốc sau 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ. Một số hiệp ước hòa hoãn của Đảng và Chính Phủ Việt Nam đã tỏ rõ thiện chí hòa bình, cố gắng nhân nhượng đến mức có thể, nhằm đẩy lùi chiến tranh. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới. Mọi nỗ lực cứu vãn hòa bình của chúng ta đều vô hiệu. Sau khi chiếm Nam bộ lần thứ hai vào ngày 23/9/1945, chiếm Trung bộ ngày 23/10/1945, thực dân Pháp cứ lấn tới xâm lược hầu hết các tỉnh Nam Trung bộ và Trung bộ. Qua nhiều hội nghị - trên đất Pháp có, trong nước có, kéo dài từ năm 1945 đến gần hết năm 1946 nhưng không đem lại kết quả bảo vệ hòa bình độc lập cho dân tộc ta.

Ngày 20/11/1946, quân Pháp tấn công và chiếm thành phố Hải Phòng, thị xã Lạng Sơn. Từ 15/12/1946 quân Pháp ở Hà Nội liên tục gây hấn như đốt nhà thông tin ở phố Tràng Tiền, chiếm cơ quan Bộ Tài chính, Bộ Giao thông công chánh... Nghiêm trọng hơn ngày 18/12, tướng Moor-li- e gửi 2 tối hậu thư đầy ngang ngược và láo xược đòi ta phá bỏ mọi công sự, chướng ngại trên đường phố, giải tán lực lượng tự vệ và giao quyền kiểm soát an ninh trật tự ở Hà Nội cho chúng. Pháp tuyên bố nếu các yêu cầu trên nếu không được Chính phủ Việt Nam chấp nhận thì chậm nhất ngày 20/12/1946 Pháp sẽ hành động.

Hành động của thực dân Pháp đã đặt Đảng và chính phủ ta vào một tình thế không thể nhân nhượng, độc lập, chủ quyền quốc gia bị vi phạm.. Vì nhân nhượng lúc này sẽ dẫn đến họa mất nước, nhân dân Việt Nam sẽ trở lại cuộc sống nô lệ. Tình thế lịch sử buộc ta phải cầm vũ khí đứng lên kháng chiến, bảo vệ chủ quyền đất nước. Ngay đêm 19/12/1946 tại làng Vạn Phúc - Hà Đông, Chủ tịch HCM thay mặt Trung ương Đảng và chính phủ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch có sức mạnh diệu kỳ sánh cùng “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”, “Hịch tướng sĩ", "Bình Ngô đại cáo” và đây còn là tiếng gọi nhân dân cả nước xung trận. Vì “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ “Từng câu từng chữ trong lời kêu gọi của Bác nhanh chóng ăn sâu bám rễ, thấm nhuần vào tâm khảm nhân dân ta, trở thành mệnh lệnh trái tim thúc dục triệu triệu quân dân nước Việt, là hiệu lệnh tổng tiến công của khối đại đoàn kết dân tộc.

Không phải ngẫu nhiên mà mở đầu Lời kêu gọi Chủ tịch HCM lại dùng 5 từ “hỡi đồng bào toàn quốc”. Đây chính là biểu hiện sâu sắc quan điểm lấy dân làm gốc, là tư tưởng chiến tranh nhân dân trong sự nghiệp chống quân xâm lược giải phóng đất nước. Trong giờ phút tổ quốc lâm nguy, Lời kêu gọi kháng chiến thiêng liêng của bác Hồ như lời hịch của non sông, cổ vũ tinh thần yêu nước quật khởi của cả dân tộc đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược. Tinh thần quật khởi quyết chiến quyết thắng của ngày toàn quốc kháng chiến được kế tục và phát huy trong suốt cuộc chiến tranh 30 năm giải phóng dân tộc đánh bại mọi kẻ thù xâm lược giành lại độc lập, thống nhất hoàn toàn cho tổ quốc, rửa được nhục mất nước hàng trăm năm.

Ngày nay, dân tộc ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, nước ta vẫn là nước đang phát triển, khoảng cách tụt hậu về kinh tế và khoa học công nghệ vẫn còn cách xa nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Mấy năm gần đây, ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu, tác động đến khủng hoảng tài chính thế giới làm cho sự nghiệp đổi mới của nước ta bị ảnh hưởng. Nghị quyết 11 của chính phủ “Tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội” bước đầu đã tạo nên hiệu quả. Tăng trưởng GDP năm 2011 cả nước đạt 6,3%, trong đó TPHCM thực hiện mục tiêu “ thành phố đi trước về trước”, đã đạt GDP 10,3%, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 3.600 USD. Với các biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của thành phố, với các bước đi thích hợp, Đảng bộ và nhân dân thành phố hoàn toàn có khả năng đạt GDP đầu người là 5.000 USD vào 2015 như gợi ý của Bộ Chính trị trong Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 9. Công cuộc chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, xây dựng đất nước vừa anh hùng vừa giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ mong muốn là nhiệm vụ hết sức nặng nề, thách thức hết sức to lớn, đòi hỏi toàn Đảng toàn dân, toàn quân phải nỗ lực vượt bật với tinh thần quật khởi mới.

Kỷ niệm 65 năm ngày toàn quốc kháng chiến là dịp để chúng ta khơi dậy tinh thần yêu nước và ôn lại những bài học sâu sắc của ngày lịch sử ấy, vận dụng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Cụ thể ra sức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, biến nghị quyết trở thành hiện thực trong đời sống của nhân dân lao động. Trước mắt thực hiện Nghị quyết 11 của chính phủ để kinh tế phát triển bền vững, đưa lạm phát xuống còn 1 con số vào năm 2012… Hành động đó là tinh thần yêu nước quật khởi của toàn dân tộc, trước đây không chịu mất nước, ngày nay không chịu nghèo nàn lạc hậu, không chịu thua kém bạn bè trên lãnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, phải bảo vệ vững chắc chủ quyền, độc lập tổ quốc Việt Nam XHCN.