- Những xác ướp ở Chile, được gọi là Chinchorro, ước tính xuất hiện tử 5000 – 1500 năm trước công nguyên. Đây được coi là những xác ướp lâu đời nhất trên thế giới. Nhưng ngay lúc này đây, chúng đang "kêu cứu"...

Video: Reuters