18 nhân viên công ty Long Sơn đang san ủi vườn điều đã trúng đạn khi bị 3 người cầm súng hoa cải tấn công. Nguyên nhân có thể do tranh chấp đất đai.

Tây Nguyên