Luật sư Phạm Thanh Bình - Giám đốc Công ty Luật Bảo Ngọc - cho biết nếu triển khai bán đấu giá biển số xe đẹp sẽ thu được lợi ích kép.

Loi ich kep tu dau gia bien so xe dep - Anh 1

Hầu hết các chuyên gia kinh tế, chuyên gia luật và các đại biểu Quốc hội đều cho rằng, biển số xe đẹp phải được coi là một loại tài sản đặc biệt, cần phân loại để bán đấu giá. Từ năm 2004, Bộ Công an cũng đã nghiên cứu và xây dựng dự thảo quy định việc đấu giá biển số xe. Tuy nhiên, cho đến nay, việc này vẫn "giậm chân tại chỗ".

Theo Nghị định số 17 năm 2010 quy định về bán đấu giá tài sản công, biển xe số đẹp, số điện thoại đẹp chưa có trong danh mục được bán đấu giá. Nhiều ý kiến cho rằng, cùng với việc xây dựng Luật về tài sản công, khái niệm về biển xe số đẹp, số điện thoại đẹp là nội dung rất quan trọng cần phải được bổ sung vào dự luật để trình Quốc hội.

Luật sư Phạm Thanh Bình - Giám đốc Công ty Luật Bảo Ngọc - cho biết: "Quan niệm của người dân về biển xe số đẹp, số điện thoại đẹp là rõ ràng và ai cũng muốn được sở hữu. Kho số lại rất lớn, vì vậy, nếu triển khai sẽ thu được lợi ịch kép".

Năm 2009, Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Tư pháp xây dựng thông tư hướng dẫn bán đấu giá biển xe số đẹp nhưng việc thực thi hiện vẫn bế tắc.