Câu trả lời rất vô tư của các bạn trẻ Trung Quốc sẽ khiến nhiều người bật cười.

Loi dap hai huoc cho cau hoi 'Vi sao bo lai lay me'? - Anh 1

Loi dap hai huoc cho cau hoi 'Vi sao bo lai lay me'? - Anh 2

Loi dap hai huoc cho cau hoi 'Vi sao bo lai lay me'? - Anh 3

Loi dap hai huoc cho cau hoi 'Vi sao bo lai lay me'? - Anh 4

Loi dap hai huoc cho cau hoi 'Vi sao bo lai lay me'? - Anh 5

Loi dap hai huoc cho cau hoi 'Vi sao bo lai lay me'? - Anh 6

Loi dap hai huoc cho cau hoi 'Vi sao bo lai lay me'? - Anh 7

Loi dap hai huoc cho cau hoi 'Vi sao bo lai lay me'? - Anh 8

Nguồn: Beat