- Khi buột miệng chỉ trích đối thủ là "người đàn bà hiểm độc", ông Donald Trump chắc không thể ngờ, cụm từ này đã trở thành công cụ đắc lực trong quá trình vận động tranh cử của bà Hillary Clinton.

Video: Reuters