Ngày 18/11, Chủ tịch Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ tại BănglaĐét Abdur Rab cho biết số người thiệt mạng trong trận lốc xoáy quét qua miền Nam nước này vào tối 15/11 có thể lên tới hơn 5.000 người.