Mới đây, Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) có tờ trình gửi đến Bộ Công thương về dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất với tổng vốn đầu tư 1,806 tỷ USD, trong đó vốn chủ sở hữu/vốn vay tối thiểu là 30%/70%, tức phải vay thêm khoảng 1,26 tỷ USD (28.715 tỷ đồng).

BSR là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) với tổng tài sản lên tới 61.319 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính tính đến 31/12/2016, số nợ mà BSR phải trả là 28.951 tỷ đồng, tăng gần 1.900 tỷ đồng so với năm trước. Nợ ngắn hạn là 14.645 tỷ đồng, nợ dài hạn khoảng 14.306 tỷ đồng.

Theo BSR, tỷ lệ nợ/tổng tài sản là 50/50, đây là tỷ lệ tốt đối với doanh nghiệp sản xuất. Hiện tại, BSR đã lên kế hoạch về việc cân đối giữa các dòng thu vào, chi ra để trả đúng hạn và nợ dài hạn. Cụ thể, nợ cũ là 28.951 tỷ và nợ mới 28.715 tỷ. Bên cạnh đó, công ty cũng tìm kiếm nguồn vay với chi phí thấp trong thời gian vay dài hạn và ưu tiên nguồn vay tín dụng xuất khẩu. Đặc biệt, BRS mong muốn được sự bảo lãnh của Chính phủ để tiếp cận được nguồn tiền vay tối ưu đãi cho dự án.

BSR mong muốn được sự bảo lãnh của Chính phủ để tiếp cận được nguồn tiền vay tối ưu cho việc nâng cấp dự án.

Báo cáo tài chính năm 2016 cho biết, doanh thu của BSR đạt 73.598 tỷ đồng, trong khi năm trước ở mức 95.064 tỷ đồng, do giá dầu giảm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 4.492 tỷ đồng, dù giảm đáng kể so với mức 6.169 tỷ năm trước đó. Vậy, sau khi nâng cấp và mở rộng cơ sở, khoản nợ vay với nợ phải trả của công ty có thể lên tới 57.666 tỷ đồng.

Dự kiến vào cuối năm 2017, BSR sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO). Theo đó, nhà máy lọc dầu Dung Quất được định giá 3,2 tỷ USD (72.879 tỷ đồng) và rất có thể Nhà nước sẽ nắm dưới 50% tổng số vốn.

Bùi My