(HQ Online)- Với tổng doanh thu trên 127,9 ngàn tỷ đồng, Lọc hóa dầu Bình Sơn vượt kế hoạch năm 16,77%, nộp ngân sách nhà nước trên 23.000 tỷ đồng, vượt 72,42% kế hoạch.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất vào đêm. Nguồn internet.

Ông Đinh Văn Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR)- đơn vị quản lý vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết: Đúng 17 giờ ngày 8-11, đồng hồ đo sản lượng chế biến FQIC-046 tại Phân xưởng chưng cất dầu thô ở áp suất khí quyển (CDU) của nhà máy đã chỉ kim cán đích 5,65 triệu tấn sản phẩm. Như vậy, nhà máy đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 về sản lượng trước 54 ngày.

Đến hết ngày 8-11, Công ty BSR đã nhập 79 chuyến dầu thô với khối lượng 6,22 triệu tấn, đạt 101% kế hoạch năm. Đồng thời sản xuất và bán ra thị trường 5,65 triệu tấn sản phẩm, đạt kế hoạch năm. Với tổng doanh thu trên 127,9 ngàn tỷ đồng, công ty vượt kế hoạch năm 16,77%, nộp ngân sách nhà nước trên 23.000 tỷ đồng, vượt 72,42% kế hoạch.

Tính từ khi Nhà máy lọc dầu Dung Quất được đưa vào vận hành sản xuất đến nay, Công ty BSR đã nhập 337 chuyến dầu thô với tổng khối lượng 26,9 triệu tấn; Sản xuất và bán ra thị trường 23,7 triệu tấn sản phẩm. Tổng doanh thu đạt 473.960 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 72.670 tỷ đồng.

Trong bối cảnh hiện nay, đây là kết quả đáng ghi nhận của Công ty BSR khi vượt qua nhiều khó khăn như diễn biến phức tạp của giá dầu thô trên thị trường thế giới, biến động giá nguyên vật liệu, hóa phẩm xúc tác, chênh lệch chuyển đổi tỷ giá ngoại tệ, điều kiện thời tiết không thuận lợi … để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công đó là việc Công ty đặc biệt chú trọng phát huy nội lực, tập trung nâng cao quản lý và kỹ năng quản trị sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mạnh dạn áp dụng các giải pháp công nghệ mới, tối ưu hóa sản xuất. Bên cạnh đó, áp dụng triệt để các bộ định mức kỹ thuật, nghiên cứu và chế biến nguồn dầu thô thay thế dầu Bạch Hổ, nghiên cứu thay thế các loại hóa phẩm xúc tác để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Với chủ trương “Sản xuất phải tuyệt đối an toàn - An toàn để ổn định sản xuất”, BSR triển khai nghiêm ngặt các yêu cầu về tuân thủ các quy định của Công ty và các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn trong vận hành nhà máy lọc dầu, thân thiện với môi trường....

Do vậy, các sản phẩm xăng dầu do BSR cung cấp ra thị trường luôn đảm bảo có chất lượng tốt nhất, ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế cao./.

Nguyễn Đăng Lâm