Cùng ngắm Hà Nội năm 1950 qua góc nhìn riêng của cựu sĩ quan Pháp Robert Tison.

Loat anh it nguoi biet ve Ha Noi nam 1950 (2) - Anh 1

Một góc hồ Tây, Hà Nội năm 1950. Ảnh: Robert Tison.

Loat anh it nguoi biet ve Ha Noi nam 1950 (2) - Anh 2

Tại một quán cà phê ở Hà Nội. Ảnh: Robert Tison.

Loat anh it nguoi biet ve Ha Noi nam 1950 (2) - Anh 3

Trên đường băng sân bay Gia Lâm. Ảnh: Robert Tison.

Loat anh it nguoi biet ve Ha Noi nam 1950 (2) - Anh 4

Trên đường băng sân bay Gia Lâm. Ảnh: Robert Tison.

Loat anh it nguoi biet ve Ha Noi nam 1950 (2) - Anh 5

Sĩ quan không quân Pháp ở sân bay Gia Lâm. Ảnh: Robert Tison.

Loat anh it nguoi biet ve Ha Noi nam 1950 (2) - Anh 6

Bên trong một doanh trại của quân Pháp ở Hà Nội. Ảnh: Robert Tison.

Loat anh it nguoi biet ve Ha Noi nam 1950 (2) - Anh 7

Nước ngập khu doanh trại khi trời mưa. Ảnh: Robert Tison.

Loat anh it nguoi biet ve Ha Noi nam 1950 (2) - Anh 8

Các sĩ quan Pháp khám phá một cây chuối trong vườn ở khu doanh trại. Ảnh: Robert Tison.