Thế chiến thứ nhất đánh dấu lần đầu tiên các nước trên thế giới sử dụng máy bay, xe tăng và vũ khí hóa học vào một cuộc xung đột quân sự.

Loat anh duoc to lai mau cuc hiem ve The chien thu nhat - Anh 1

Nhóm binh sĩ lao ra tấn công từ một chiến hào. Ảnh: Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)

Loat anh duoc to lai mau cuc hiem ve The chien thu nhat - Anh 2

Một binh sĩ được cắt tóc ngay dưới chiến hào ở khu vực biên giới Albania. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)

Loat anh duoc to lai mau cuc hiem ve The chien thu nhat - Anh 3

Một nhóm binh sĩ pháo binh Đức. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)

Loat anh duoc to lai mau cuc hiem ve The chien thu nhat - Anh 4

Một binh sĩ Canada và ngựa của anh ta được đeo mặt nạ để chống lại các loại vũ khí hóa học. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)

Loat anh duoc to lai mau cuc hiem ve The chien thu nhat - Anh 5

Binh sĩ Ấn Độ cũng đeo mặt nạ phòng độc khi đang ở dưới chiến hào. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)

Loat anh duoc to lai mau cuc hiem ve The chien thu nhat - Anh 6

Một chiếc xe chở chim bồ câu đưa thư có nhiệm vụ chuyển thông tin từ mặt trận về sở chỉ huy. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)

Loat anh duoc to lai mau cuc hiem ve The chien thu nhat - Anh 7

Một nhóm binh sĩ tại một căn cứ quân sự ở Australia. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)

Loat anh duoc to lai mau cuc hiem ve The chien thu nhat - Anh 8

Nhóm binh sĩ bộ binh Canada chụp ảnh cùng "linh vật" của mình là một chú dê con. "Linh vật" này được coi là sẽ giúp tăng cường nhuệ khí cho họ trước khi tham chiến. Ảnh tư liệu của Đại học Mở (Anh)