Đại diện Bộ Công thương vừa cho biết, trên cơ sở kết quả rà soát đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại các Kỳ họp thứ 6, thứ 8 và thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công thương tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với UBND các tỉnh có dự án thủy điện (DATĐ) để rà soát, đánh giá quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các DATĐ theo tiêu chí đặt ra.

Loai nhieu du an thuy dien ra khoi quy hoach - Anh 1

Bộ Công thương và UBND các tỉnh đã chủ động đề xuất và thống nhất để loại khỏi quy hoạch các DATĐ chưa có nhà đầu tư quan tâm, quy mô nhỏ, đấu nối khó khăn, diện tích chiếm đất lớn,... Mặt khác, trong quá trình thẩm định phê duyệt quy hoạch thủy điện (gồm các thủy điện trong bậc thang và thủy điện nhỏ), việc đánh giá kỹ các chỉ tiêu về kinh tế - kỹ thuật và các tiêu chí về môi trường và xã hội đối với các DATĐ để kiên quyết loại bỏ hoặc điều chỉnh.

Trong ba năm thực hiện rà soát quy hoạch theo Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội, Bộ Công thương và UBND các tỉnh đã loại khỏi quy hoạch 8 DATĐ bậc thang (655 MW bao gồm: thủy điện Pa Ma - 80 MW, Huổi Tạo - 180 MW, Sông Giằng - 60 MW, Đức Xuyên - 58 MW, Đồng Nai 6 - 135 MW, Đồng Nai 6A - 106 MW, Tà Lài - 20 MW, Ngọc Định - 16 MW) và 463 DATĐ nhỏ (1.404,68 MW), không xem xét quy hoạch 213 vị trí tiềm năng (349,61 MW). Hiện nay, trên cả nước có 306 DATĐ với tổng công suất 15.474,3 MW đang vận hành phát điện; 193 DA (5.662,66 MW) đang thi công xây dựng; 245 DA (3.006 MW) đang nghiên cứu đầu tư; còn lại 59 dự án (421,88 MW) có quy mô nhỏ, đang được tiếp tục rà soát…