Các nhà khoa học thuộc Đại học Toronto (Canada) và Đại học Hebrew (Israel) vừa công bố một nghiên cứu cho thấy tổ tiên loài người đã biết sử dụng lửa từ 1 triệu năm trước.

Tại các địa tầng ở hang động Wonderwerk thuộc Nam Phi, nhóm khảo cổ đã tìm thấy vết tích tro củi cùng với xương động vật và các công cụ bằng đá có niên đại một triệu năm trước. Qua phân tích các lớp trầm tích, các nhà khảo cổ cũng cho rằng xương động vật và củi bị đốt cháy ngay tại hang Wonderwerk, không phải do gió và nước đưa tới.

Theo nhà nhân loại học Michael Chazan thuộc Đại học Toronto, phát hiện trên đã đẩy lùi thời điểm tổ tiên loài người biết sử dụng lửa sớm 300.000 năm so với hiểu biết của chúng ta từ trước đến nay.

Hang Wonderwerk nằm gần khu vực Kalahari, nơi nhà khoa học Peter Beaumont thuộc Bảo tàng McGregor ở Nam Phi đã từng phát hiện được một số lượng lớn dấu tích về sự tồn tại của loài người tại khu vực này. Nhóm khoa học thuộc Đại học Toronto và Hebrew đã tiếp nối và đi sâu nghiên cứu những phát hiện của nhà khoa học Peter Beaumont.

TT