Ngay cả khi không xảy ra sự cố lún đài móng trụ tạm, công trình Cầu Cần Thơ cũng không thể thông xe vào ngày 31/12/2008 như dự định ban đầu, bởi toàn bộ phần đường dẫn thuộc gói thầu số 1 và số 3 bị chậm tiến độ. [ + ]