(Ha Lan Girl's Blog) -- Rồi bỗng có lúc khi những nhịp thở con tim không còn vội vã, không còn lanh canh và dồn dập nữa, cảm xúc bắt đầu yên bằng và cuộc sống chỉ xoay quanh những điều vặt vãnh.