Nắm trong tay tấm vé tàu về quê dịp Tết (do cơ quan đăng ký mua giùm từ một tháng trước), tôi nhẹ nhõm cả người. Bắt đầu từ lúc đó, tôi mới thấy mùa xuân đã về.