Khi "bản chất đàn ông" bị lật tẩy, các quý ông không thể tránh khỏi cảm xúc này.

Lo ro 'ban chat', cac quy ong cam thay... boi roi - Anh 1

Tập trung vào việc chụp ảnh đi anh.

Lo ro 'ban chat', cac quy ong cam thay... boi roi - Anh 2

Mình phải đi thay đồ xuống tắm biển mới được.

Lo ro 'ban chat', cac quy ong cam thay... boi roi - Anh 3

Máy ảnh phía trước này cơ mà "thỏ xám".

Lo ro 'ban chat', cac quy ong cam thay... boi roi - Anh 4

Ối giời, đang ăn mà tí bị "sặc".

Lo ro 'ban chat', cac quy ong cam thay... boi roi - Anh 5

Anh kia tập trung vào làm việc đi xem nào.

Lo ro 'ban chat', cac quy ong cam thay... boi roi - Anh 6

Á à, bắt được quả tang nhìn trộm rồi nhé.

Lo ro 'ban chat', cac quy ong cam thay... boi roi - Anh 7

Không biết cô ấy đang nhìn gì vậy nhỉ?

Lo ro 'ban chat', cac quy ong cam thay... boi roi - Anh 8

"Quẩy" nhiệt lên nào ông anh.

Lo ro 'ban chat', cac quy ong cam thay... boi roi - Anh 9

Ối giời, tôi đang nhìn thấy cái gì thế này.

Lo ro 'ban chat', cac quy ong cam thay... boi roi - Anh 10

Úi, ông anh đừng nhìn nữa làm em ngại quá đi.

Lo ro 'ban chat', cac quy ong cam thay... boi roi - Anh 11

Đi với "gấu" mà mắt còn liếc ngang liếc dọc thế này đây.

Lo ro 'ban chat', cac quy ong cam thay... boi roi - Anh 12

Hai ông "lộ" bộ mặt thật của mình rồi nhé.

Lo ro 'ban chat', cac quy ong cam thay... boi roi - Anh 13

Mấy ông kia tranh ra cho người ta chụp ảnh xem nào.

Lo ro 'ban chat', cac quy ong cam thay... boi roi - Anh 14

Ông anh tập trung vào chuyên môn đi.

Lo ro 'ban chat', cac quy ong cam thay... boi roi - Anh 15

Mấy anh kia tập trung vào tập luyện xem nào.