BizLIVE - Tổng giám đốc Trần Việt Thắng được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Ngọc Anh, trong khi Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Anh thay ông Thắng làm Tổng giám đốc.

Nguồn: Internet

Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1) vừa công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Anh thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) HT1 và được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT độc lập đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT công ty.

Hội đồng quản trị công ty cũng quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc với ông Trần Việt Thắng, để ông Thắng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch công ty thay ông Ngọc Anh.

Đồng thời ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc công ty được bổ nhiệm thay ông Thắng làm Tổng giám đốc HT1. Thời hạn bổ nhiệm của ông Tuấn Anh là 3 năm.

Các quyết định có hiệu lực từ 11/11/2013.

Được biết, ông Trần Việt Thắng sinh năm 1968, là cử nhân kinh tế. Ông Thắng giữ chức Tổng giám đốc HT1 từ ngày 26/6/2010.

Ông Nguyễn Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc công ty từ 4/2/2013.

Báo cáo tài chính của Xi măng Hà Tiên 1 cho thấy, trong quý III/2013, doanh thu thuần của HT1 đạt 1.581 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 4.602 tỷ đồng.

Với giá vốn hàng bán lớn nên lãi gộp của HT1 quý III đạt gần 313 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 989 tỷ đồng. Doanh thu tài chính quý III và 9 tháng của HT1 không đáng kể.

Trong khi đó, chi phí tài chính quý III lên tới gần 297 tỷ đồng (riêng chi phí lãi vay là 177,8 tỷ), lũy kế 9 tháng là 812,7 tỷ đồng (chi phí lãi vay là 604,5 tỷ).

Cùng với chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên 90 tỷ đồng, quý III HT1 báo lỗ trên 73 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ trên 72 tỷ đồng.

Theo giải trình của HT1, kết quả kinh doanh quý III/2013 lỗ hơn 42,7 tỷ đồng so với quý III/2012 chủ yếu do chi phí tài chính quý III năm nay tăng 89 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi phí tài chính quý III năm nay tăng chủ yếu do ảnh hưởng của khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối quý theo quy định áp dụng hiện hành.

Tính đến 30/9/2013, tổng tài sản của HT1 đạt trên 13.037 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là hơn 11.140 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 1.896,8 tỷ đồng (vốn điều lệ 1.980 tỷ đồng).

Nguyên nhân vốn chủ sở hữu của HT1 thấp hơn vốn điều lệ do công ty này có khoản lỗ chênh lệch tỷ giá tới trên 235 tỷ đồng và khoản lỗ lũy kế trên 66 tỷ đồng.

Từ khóa : TH1 , xi măng hà tiên