Hơn 15 năm nay, người dân phường Hương Sơ (TP Huế) phải sống chung với mùi hôi thối phát ra từ lò giết mổ gia súc nằm trên địa bàn.

Phạm Trường