Tín dụng của nhiều ngân hàng gấp 2-3 lần mức tăng chung.