Với những Yanbi, Yến Lê, Dsmall, Pharreal Phương đây được dự đoán sẽ là một đội cực kì mạnh tại The Remix 2017.

Lo dien 'chien binh khung' tiep theo xac nhan tham du The Remix 2017 - Anh 1

Hưng Social