Cặp đôi Lý Nhã Kỳ và Xa Thi Mạn trở thành tâm điểm của truyền thông hai nước khi bị bắt gặp đi mua sắm cùng nhau.

Theo Ngôi sao