Chuyện tỷ giá, hay chuyện ngân hàng siết chặt tín dụng... chỉ là cái khó tức thời của doanh nghiệp chế biến và nông dân nuôi cá. Cái lo lớn hơn của ngành này mà từ lâu nhiều người đã cảnh báo là sự thiếu chuyên nghiệp trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ. Những hệ quả xấu đang dần lộ diện!