Hơn một lần, công luận đã từng đề cập, lên án và bóc trần việc hành nghề không phép, trái với quy định pháp luật của ông Lưu, nhưng qua thời gian, mọi việc dường như vẫn đâu lại vào đấy.